วางระบบ RFID ที่โรงเรียนพรพิกุลพิทยา อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยพิมพ์บัตร 2,000 ใบ เครื่องอ่าน RFID เครื่องแม่ 2จุด เครื่องลูก 7 จุด

Myhost Co.,Ltd.

HOME        1              2             3              4              5              6              7              8              9             10              11              12              13              14              15              16         

                         17         18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29        30